Rok szkolny 2001/2002

Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia WSO zorganizowane pod patronatem J.E. Ks. Kardynała dr Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego. Dla uczczenia założyciela Studium, Ks. dyrektora Leona Pęcherka, została ufundowana tablica pamiątkowa, wmurowana w Kościele św. Piotra i Pawła we Wrocławiu przy ul. Katedralnej… Czytaj więcej

Rok szkolny 1999/2000

Zjazd Absolwentów dla uczczenia 30 rocznicy śmierci założyciela Studium Ks. prof. Leona Pęcherka i 25 rocznicy śmierci pierwszego Opiekuna Studium Ks. Bp. dr Andrzeja Wronki.

1969 ROK

Dyrektorem Studium zostaje mgr Władysław Sobula.

1965 ROK

Następuje zmiana na pięcioletni tryb kształcenia i taki cykl zachowany jest zasadniczo do dnia dzisiejszego.

1961 ROK

Z czasem pojawiła się potrzeba kształcenia kandydatów, chcących poświęcić się pracy organisty, nie mających jednak żadnego przygotowania muzycznego, zaczynających naukę gry na instrumencie od podstaw. Dlatego w 1961 r. ks. Leon Pęcherek przekształcił dotychczasowy trzyletni kurs, w czteroletnie Studium Organistowskie.

1960 ROK

Początkowo kurs organistowski odbywał się w domu parafialnym przy ul. Św. Idziego. W 1960 r. Ks. Leon Pęcherek, za zgodą Ks. Kardynała Bolesława Kominka przeniósł siedzibę Studium do budynku przy ul. Katedralnej 4, w którym mieści się ono do dnia… Czytaj więcej

1956 ROK

Okres dwóch lat okazał się jednak zbyt krótki, by należycie przygotować osoby te do pracy muzyka kościelnego i już po sześciu latach istnienia Studium, w 1958 r., poszerzono istniejący kurs o jeden rok.

1952 ROK

Założycielem i pierwszym dyrektorem Studium Organistowskiego był Ks. mgr Leon Pęcherek (1909-1969), dyrygent i muzykolog. Przybył on do Wrocławia z diecezji przemyskiej w 1946r. i za zgodą Ks. Infułata Kazimierza Lagosza – ówczesnego Ordynariusza, zorganizował on w 1952 r. dwuletni… Czytaj więcej