Okres dwóch lat okazał się jednak zbyt krótki, by należycie przygotować osoby te do pracy muzyka kościelnego i już po sześciu latach istnienia Studium, w 1958 r., poszerzono istniejący kurs o jeden rok.