I SEMESTR

Październik

7 październikaUroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w Studium

godzina 10:00 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 11:00 – konferecja z ks. Igorem Urbanem, koncert organowy “Studenci Studium po latach” ( Jakub Zawadzki, Mateusz Żegleń) – sala 17 im. Leona Pęcherka ul.

Katedralna 4

godzina 12:00 – spotkania z pedagogami

14 października

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

godzina 16:00 – kościół św. Marcina – koncert organowy – wykładowcy Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu (Monika Krahforst, Andrzej Garbarek, Wojciech Mazur)

28 października

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

Listopad

4 listopada

godzina – 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

11 listopada – Odpust św. Marcina

godzina – 16:00 – Msza św. Odpustowa

godzina – 16:00 – koncert patriotyczny (Edyta Adamek – sopran, Monika Krahforst – organy)

18 listopada

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

25 listopada – Dzień skupienia organistów i muzyków kościelnych z racji uroczystości św. Cecylii – Inauguracja działalności Diecezjalnego Duszpasterstwa Organistów

godzina 11:00 – msza św. w kościele pw św. Marcina (homilia – ks. Igor Urban)

godzina 12:00 – konferencja mgr Jan Surma – kościół św Marcina

godzina 13:00 – poczęstunek – sale Studium

godzina 13:30 – koncert organowy w kościele pw św. Marcina (mgr Jan Surma – absolwent MSO, wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Grudzień

2 grudnia

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

godzina 16:00 koncert klasowy klasy mgr W. Mazura i mgr M. Krahforst – sala nr 17

16 grudnia

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

godzina 16:00 koncert klasowy klasy mgr A. Garbarka – sala nr 17

Styczeń

6 stycznia

koncert kolęd kościół św. Marcina godz. 16:00

8 do 12 stycznia egzaminy klas organów

13 stycznia

Opłatek i kurs muzyczny dla Słuchaczy MSO i Diecezjalnego Duszpasterstwa Organistów we Wrocławiu

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-11:00 zaliczenia z przedmiotów teoretycznych

Spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa organistów i kurs organowy

godzina 11:00-12:00 – Kurs – sesja wykładowa – dr. hab. Tomasz Głuchowski

godzina 12:00 – 12.30 – życzenia I poczęstunek

godzina 12.30 – 14.30 – Kurs – sejsa warsztatowa – dr.hab. Tomasz Głuchowski

II SEMESTR

Luty

od 5 lutego lekcje instrumentu głównego

10 lutego

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

24 lutego

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

Marzec

9 marca

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

16 marca – Wielkopostny dzień skupienia organistów i muzyków kościelnych

godzina 11:00 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 12:00 – 12.30 konferencja nr 1 w sali nr 17

godzina 12.30 – 13.00. przerwa i poczęstunek

godzina 13:00 –13.30 konferencja nr 2 sala nr 17

godzina 13:30 – Gorzkie Żale

godzina 13:30 – koncert Pasyjny – organy i soliści

23 marca

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

Kwiecień

6 kwietnia

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

godzina 16:00 – koncert klasowy klasy mgr M. Krahforst sala nr 17

20 kwietnia

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00 – 15:00 zajęcia wg planu zajęć

godzina 16:00 – koncert klasowy klasy mgr W. Mazura sala nr 17

Maj

11 maja

Godzina – 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

godzina 16:00 koncert Oratoryjny w kościele pw św. Marcina

organy i kwartet wokalny – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.

25 maja

8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00-15:00 zajęcia wg planu zajęć

godzina 16:00 – koncert klasowy klasy mgr A. Garbarka sala nr 17

Czerwiec

3 do 7 czerwca egzaminy klas organów

8 czerwca

godzina 8:30 – msza św. w kościele pw św. Marcina

godzina 9:00 – zaliczenia przedmiotów teoretycznych

15 czerwca – Zakończenie roku w Metropolitalnym Studium Organistowskim i Diecezjalnym Duszpasterstwie Organistów

godzina 10:00 – msza św. w kosciele pw św. Marcina

godzina 11:00 – poczęstunek – sale Studium

godzina 12:00 – koncert najlepszych słuchaczy Studium Organistowskiego i Organistów Archidiecezji Wrocławskiej