Metropolitalne Studium Organistowskie we Wrocławiu od lat kształci muzyków Kościelnych
posługujących w naszej Archidiecezji, ale także poza nią. Misją naszej uczelni jest przekazanie rzetelnej wiedzy w zakresie edukacji muzycznej i liturgicznej, niezbędnej do pełnienia funkcji muzyka kościelnego.
Naszą specjalizacją jest gra na instrumencie organowym. W trakcie studiów rozwijamy się zarówno w literaturze organowej jak i akompaniamencie liturgicznym. Słuchacze Studium edukowani są pod kątem wokalnym, odbywając indywidualne lekcje śpiewu, a także śpiewając w zespołach wokalnych, wielogłosowych i scholi gregoriańskiej. W planie studiów zawarta jest nauka dyrygowania i prowadzenia zespołów wokalnych. Oprócz tego studenci otrzymują gruntowne wykształcenie w zakresie zasad muzyki, kształcenia słuchu i harmonii.

Odbywamy praktykę koncertową – koncerty klasowe organizowane przez Studium i praktykę liturgiczną – akompaniament mszalny w kościele św. Marcina.Tworzymy Wspólnotę zarówno w zakresie rozwoju profesjonalizmu muzycznego jak pogłębienia wiary uczestnicząc w mszach św, dniach skupienia i innych formach formacji i modlitwy.

Studia w naszej Uczelni trwają 5 lat. Nauka jest płatna, odbywa się w oparciu o umowę o edukację pomiędzy słuchaczem a studium. Słuchacz pokrywa wszystkie jej koszty.