ks. prof. dr hab. Zdzisław Madej – Dyrektor MSO
dyżur: piątek 10:00-12:00

ks. mgr Igor Urban – Zastępca Dyrektora MSO
dyżur: czwartek 10:00-12:00

mgr Ireneusz Kuś – Dyrektor administracyjny MSO
dyżur: wtorek 9:00-11:00

mgr Krystyna Rejowska – Kierownik sekretariatu
dyżur:
poniedziałek 11:00-14:00
środa 11:00-14:00
piątek 12:00-14:00