Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia WSO zorganizowane pod patronatem J.E. Ks. Kardynała dr Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego. Dla uczczenia założyciela Studium, Ks. dyrektora Leona Pęcherka, została ufundowana tablica pamiątkowa, wmurowana w Kościele św. Piotra i Pawła we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 4. Tablicę poświęcił Ks. Biskup Senior Józef Pazdur – ówczesny Opiekun Studium.