Zjazd Absolwentów dla uczczenia 30 rocznicy śmierci założyciela Studium Ks. prof. Leona Pęcherka i 25 rocznicy śmierci pierwszego Opiekuna Studium Ks. Bp. dr Andrzeja Wronki.