Z czasem pojawiła się potrzeba kształcenia kandydatów, chcących poświęcić się pracy organisty, nie mających jednak żadnego przygotowania muzycznego, zaczynających naukę gry na instrumencie od podstaw. Dlatego w 1961 r. ks. Leon Pęcherek przekształcił dotychczasowy trzyletni kurs, w czteroletnie Studium Organistowskie.