Założycielem i pierwszym dyrektorem Studium Organistowskiego był Ks. mgr Leon Pęcherek (1909-1969), dyrygent i muzykolog. Przybył on do Wrocławia z diecezji przemyskiej w 1946r. i za zgodą Ks. Infułata Kazimierza Lagosza – ówczesnego Ordynariusza, zorganizował on w 1952 r. dwuletni kurs dokształcający dla organistów-amatorów, grających już w kościołach, uzdolnionych muzycznie, ale niemających żadnych kwalifikacji zawodowych.