Pracownia Archiwizacji i Dokumentacji Pieśni Liturgicznej

Pracownia Archiwizacji i Dokumentacji Pieśni Liturgicznej powołana do życia przez Komisję ds. Muzyki Kościelnej i Śpiewu Liturgicznego ma służyć zachowaniu i rozpowszechnianiu nowo powstałych pieśni liturgicznych komponowanych przez muzyków Archidiecezji Wrocławskiej. Wiele pieśni bowiem znajduje się już w powszechnym użyciu duszpasterskim i są wykonywane w kościołach Archidiecezji Wrocławskiej, lecz nie posiadają one odpowiedniego imprimatur kościelnego. Powołanie do istnienia Pracowni AiDPL, w skład której wchodzą muzycy kościelni- organiści oraz liturgiści Archidiecezji Wrocławskiej, ma na celu stworzenie odpowiednich norm kwalifikacyjnych pod względem poprawności teologicznej i muzycznej przemawiającej za wprowadzeniem pieśni do stałego repertuaru liturgicznego.

Pracowania AiDPL obok swojego celu, jakim jest archiwizacja i dokumentacja pieśni liturgicznych, przygotowuje się od tego roku kalendarzowego, także do zredagowania i wydania drukiem dwóch tomów „Kancjonału Archidiecezji Wrocławskiej”- KAW I, KAW II. Pierwszy tom kancjonału to śpiewnik przeznaczony dla wiernych Archidiecezji Wrocławskiej, zawierający linię melodyczną oraz tekst pieśni liturgicznych na poszczególne okresy roku liturgicznego, oraz pieśni towarzyszace obrzędom liturgicznym. Drugi tom zawierać będzie opracowania harmoniczne i akompaniament do pieśni zawartych w kancjonale dla wiernych.

Członkowie Pracowni AiDPL działającej przy MSO we Wrocławiu:

prof. Andrzej Chorosiński – Kierownik Pracowni
Kierownik Katedry Organów i Klawesynu UMFC w Warszawie.
Opracowania organowe pieśni oraz akompaniamentu.

ks. dr Ireneusz Bakalarczyk
Zastosowanie pieśni w poszczególnych obrzędach liturgicznych.

dr Tomasz Kulikowski
Harmonizacja śpiewów liturgicznych o podłożu modalnym oraz stylizacja akompaniamentu pieśni liturgicznej.

ks. dr hab. Robert Kaczorowski
Akompaniament organowy do pieśni kościelnych.

ks. dr hab. Zdzisław Madej
Poprawność prozodii oraz tekstu pieśni liturgicznej.

Do pobrania (pdf):

ks. dr Ireneusz Bakalarczyk – Zasady tworzenia pieśni liturgicznych
ks. dr hab. Zdzisław Madej – Pieśń do Fra Angelico , Nowenna do bł. Fra Angelico
W. Żdżarski – Przez Twoje życie

Składanie wniosków kwalifikacyjnych do „imprimatur” kościelnego: złóż wniosek