· CYKL A – organista – muzyk kościelny – studium podstawowe 5-cioletnie. Ma ono na celu przygotowanie w zakresie gry na organach (również akompaniament liturgiczny) oraz prowadzenie zespołów muzycznych jak również kształcenie w wymiarze ogólno muzycznym.

· CYKL B – organista instrumentalista – studium podyplomowe 2-letnie. Formacja ta obejmuje przygotowanie dwóch cykli koncertowych w roku szkolnym w klasie mgr Moniki Krahforst lub mgr Andrzeja Garbarka.

· CYKL C – kantor – dyrygent – studium podyplomowe 3-letnie. Studium to przeznaczone jest dla absolwentów CYKLU A albo też posiadających inne wykształcenie muzyczne. Jest ono przeznaczone dla przyszłych animatorów życia muzycznego w parafii lub dyrygentów chóru.

· CYKL D – klasa śpiewu solowego – studium podstawowe 5-cioletnie. Kształcenie w ramach klasy śpiewu solowego to pięcioletnie studium z zakresu wykonawstwa muzyki oratoryjno-kantatowej, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa oratorium niemieckiego. O przyjęcie do klasy mogą ubiegać się kandydaci dysponującymi wszystkimi rodzajami głosów (sopran, alt, tenor, baryton, bas).