Urodził się 30 IV 1988 r. w Lubinie (woj. dolnośląskie). Pierwsze lekcje gry pobierał od swojej mamy – organistki w rodzinnej miejscowości, w Chocianowie. Ze względu na postępy w nauce opiekę muzyczną nad Wojciechem objął jego miejscowy proboszcz, ks. Jan Pryputniewicz SDB, kompozytor i pianista; W. otrzymał w ten sposób odpowiednie przygotowanie, aby podjąć dalszą naukę – w Szkole Muzycznej II stopnia w Legnicy w klasie organów Ryszarda Rydza.

W 2008 roku rozpoczął studia na Wydziale Chóralistyki, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Również na tej samej uczelni podjął naukę w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego oraz dra Piotra Rojka, uzyskując dyplom magistra sztuki w specjalności muzyka instrumentalisty.

Wojciech Mazur brał udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez Oliviera Latry (Paryż, Francja), Wolfganga Seifena (Berlin, Niemcy), Petera van Dijka (Utrecht, Holandia), Tomasza Adama Nowaka (Detmold, Niemcy), Juliana Gembalskiego (Katowice), Marka Toporowskiego (Katowice), Dariusza Bąkowskiego-Koisa (Kraków).

Obecnie jest organistą bazyliki garnizonowej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu oraz pedagogiem Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu.