Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego we Wrocławiu (obecnie OSM I i II st.) w klasie fortepianu mgr Elżbiety Nawareckiej (1983r.), Wydziału Teoretyczno-Pedagogicznego w klasie dyrygentury chóralnej prof. Marii Oraczewskiej-Skorek (1987r.), oraz Podyplomowego Studium Akompaniatorskiego Wrocławskiej Akademii Muzycznej (1992r.). Jest laureatką III Nagrody I Edycji Konkursu Dyrygentury Chóralnej „W Stronę Polifonii” (1986r.).

Wieloletnia członkini Akademickiego Chóru Górniczego Politechniki Wrocławskiej (1983-1998), a zarazem asystentka ówczesnego kierownika zespołu Piotra Ferensowicza. Wielokrotnie występowała jako chórzystka-solistka, akompaniowała solistom i dyrygowała zespołem (min. podczas seminarium dla dyrygentów w Indianapolis / USA’87). Od 1987r. pracuje jako akompaniatorka w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. K.Szymanowskiego we Wrocławiu. Współpracuje i stale koncertuje niemal ze wszystkimi grupami instrumentów oraz zespołami kameralnymi i chórami szkolnymi.

Wzięła udział w 33 recitalach dyplomowych oraz wielu ogólnopolskich przesłuchaniach konkursowych, na których uczniowie niejednokrotnie zajmowali czołowe lokaty. Zajmuje się popularyzowaniem muzyki poprzez organizowanie i prowadzenie koncertów w różnych placówkach Wrocławia. Jest autorką jednego z rozdziałów jubileuszowego wydania książki pt. „Szkoła na dwie piątki” oraz „Programu Nauczania dla OSM I i II st. – przedmiot: Praca z akompaniatorem”.

Ponadto w latach 2004-2009 współpracowała jako akompaniator i pedagog z Projektem Samorządu Miasta Wrocławia „Śpiewający Wrocław” firmowanym przez Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”. W ramach tej współpracy nagrała kilka płyt i uczestniczyła w wielu znakomitych imprezach artystycznych. Wzięła udział w licznych kursach i warsztatach z zakresu pianistyki i kameralistyki fortepianowej, prowadzonych przez znakomitych pianistów profesorów (Martin Berkofsky /USA, Andrzej Tatarski /AM Poznań, Ella Susmanek /AM Warszawa, Lidia Kozubek /AM Warszawa, Krzysztof Jabłoński /Kanada, Grzegorz Kurzyński /AM Wrocław) oraz dyrygenckich organizowanych przez Akademię Muzyczną.

Jest autorką kilku opracowań chóralnych i wokalno-instrumentalnych oraz wyciągów fortepianowych. (m.in. Hymn Śpiewającej Polski i Hymn Szkolny OSM) . Jest laureatką nagród za wyróżniający się akompaniament na konkursach i przesłuchaniach ogólnopolskich. Od 2007 roku prowadzi Chór „Basilica Cantans” działający obecnie pod patronatem dwóch parafii: kościoła p.w. św. Antoniego we Wrocławiu – Karłowicach i Bazyliki Mniejszej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej. Zespół pod jej kierunkiem rozwija się dynamicznie.

Prowadząc ożywioną działalność artystyczną wpisał się już znacząco na kulturalnej mapie Wrocławia koncertami organizowanymi przez Samorząd Miasta i Duszpasterstwo Wrocławia, m.in. cykl „Verbum cum Musica”, „Dni Papieskie”, Uroczystości Bożego Ciała w 10-rocznicę Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego , „Wrocławskie Betlejem” i wiele innych. Zespół wykonał kilka ważnych dzieł – m.in. Pieśni św. Franciszka „Florilegium” Romana Kołakowskiego z udziałem aktorów Teatru Rapsodycznego z Warszawy w 800-lecie istnienia Zakonu Braci Mniejszych (koncerty i nagranie płytowe), Oratorium „Adventus Lucis” w Gdańsku w rocznicę wydarzeń grudniowych, w którym wystąpili obok znakomitych polskich artystów, min. Mariana Opani i Janusza Radka.

Do osiągnięć zespołu należy także zaliczyć wykonanie „Requiem” W.A.Mozarta z Wrocławską Orkiestrą Młodzieżową pod batutą Mieczysława Gawrońskiego w ramach Koncertów Ziemi Wrocławskiej, które zebrało bardzo pozytywne recenzje. Ostatnio chór kojarzony jest z Pop-Oratorium Zbigniewa Małkowicza „Miłosierdzie Boże”, które wykonał kilkakrotnie – należy tu wymienić m.in. koncert-hołd pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem (10.04.2010r. i w I rocznicę).

W stosunkowo krótkiej działalności chór ma już na swoim koncie kilka znaczących nagród, o których można przeczytać na stronie internetowej Chóru „Basilica Cantans” (http://www.baca.masternet.pl/). Za wyróżniającą się działalność i osiągnięcia dla polskiej chóralistyki została uhonorowana w 2009r. Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.