Urodzony w Brzegu. Kształcił się w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. J. Elsnera w Brzegu w klasie gitary Bartłomieja Helwinga oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II st im. R. Bukowskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Piotra Łykowskiego.

Absolwent studiów magisterskich w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki oraz Muzyki Kościelnej w klasie dyrygowania prof. Jolanty Szybalskiej-Matczak. Ponadto studiuje na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki oraz Muzykoterapii w klasie dyrygentury prof. Alana Urbanka.

W latach 2014-2015 pełnił funkcję asystentem dyrygenta w Chórze Kameralnym Akademii Muzycznej „Senza Rigore”. Aktualnie współpracuje z Chórem Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” oraz Chórem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jest pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym Książęcej Orkiestry Symfonicznej (daw. Orkiestra Symfoniczna im. Księcia Jerzego II Piasta). Zespół tworzą młodzi ambitni muzycy którzy koncertują w kraju i za granicą. Do szczególnych osiągnięć zespołu należy zaliczyć udział w 26. Międzynarodowym Festiwalu „Eurochestries” we Francji. W repertuarze możemy znaleźć między innymi: IX Symfonia e-moll – A. Dvořáka, Requiem – W. A. Mozarta oraz wiele innych.

W styczniu 2017 roku rozpoczął współpracę z Teatrem Muzycznym Arte Creatura, debiutując z spektaklem Księżniczka Czardasza – E. Kálmána.

Od roku 2018 w MSO prowadzi chór ” Vox Ecclesiae” oraz propedeutykę dyrygowania. Od 2018 zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Muzyki przy Akademii Jana Długosza w Częstochowie.