Naukę muzyki rozpoczęła od gry na fortepianie i ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia we Wrocławiu. Dalszą edukację muzyczną kontynuowała i ukończyła Metropolitalne Studium Organistowskie we Wrocławiu na kierunku Muzyka Kościelna Specjalność: Organista. Ukończyła Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium Bibliotekarskie we Wrocławiu.

W Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu uzyskała uprawnienia do sprawowania dozoru geologicznego nad robotami związanymi z badaniami geologicznymi w zakresie poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych a następnie w Centralnym Urzędzie Geologii w Warszawie uzyskała uprawnienia do sporządzania projektów (programów) badań i dokumentacji geologicznych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych oraz sprawowania geologicznego nadzoru nad robotami związanymi z badaniami prowadzonymi dla sporządzania tych dokumentacji.

Pracowała na stanowisku projektanta w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym we Wrocławiu prowadząc prace hydrogeologiczne na obszarze południowej i zachodniej Polski podległym tej placówce. Następnie pracowała w Informacji Naukowo – Technicznej Biblioteki Politechniki Wrocławskiej i uzyskała tytuł kustosza. Jako organistka zastępowała Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w parafii p.w. św. Anny we Wrocławiu Widawie oraz Siostry Franciszkanki ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Nieustającej Pomocy w parafii p.w. św. Antoniego we Wrocławiu na Karłowicach.

Grała również podczas niedzielnych mszy świętych w Kaplicy Podwyższenia Krzyża Św. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, zaś od r. 1992 jest organistką w Kościele p.w. św. Alberta Wielkiego we Wrocławiu. Jest także chórzystką sekcji altowej przez szereg lat w Chórze Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” a obecnie w Chórze Basilica Cantans pod kierunkiem Mirosławy Jury – Żegleń.

Brała udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych Chóru „Gaudium” wielokrotnie w audycjach Prof. dr hab. Jana Miodka „Ojczyzna – Polszczyzna” o tematyce patriotycznej i kolędowej. Jako chórzystka występowała na różnych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w cyklach „Wieczory Tumskie”, „Verbum cum Musica” oraz w uroczystościach akademickich m. Wrocławia, inauguracjach roku akademickiego, przyznawanych doktoratach honoris causa wielu profesorom uczelni krajowych i zagranicznych, wybitnym osobistościom jak Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu, Janowi Nowak – Jeziorańskiemu, Prezydentowi Vaclavovi Havlovi, Leszkowi Kołakowskiemu i szeregu innym.

Śpiewała także w różnych miastach Polski w tym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz poza granicami Polski na Festiwalu Europa Cantat w finałowym koncercie w Pradze wraz z Symfoniczną Orkiestrą Filmową w Smetanova sin Obecniho domu, w jubileuszu niemieckich chórów w Dielheim, w IV Międzynarodowym Konkursie Chórów w Atenach zdobywając srebrny medal i w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Tours.

Z dużych utworów, które wykonywała z chórem to: Kytice – B. Martinu, Stabat Mater – G. Rossiniego, IX Symfonia L. Beethovena, Requiem – Cherubiniego, Harnasie – K. Szymanowskiego, Msza G-dur – J. Haydna, Liturgia św. Jana Złotoustego – A. Greczaninowa, Misa Criolla – A. Ramireza, Misterium Krzyża Świętego – A. Nikodemowicza, Requiem – G. Faure’a, Litania op. 48 ad Spiritum Sanctum – Z. Kozuba, Carmina Burana – C. Orffa, Stabat Mater – K. Szymanowskiego, Requiem – W.A. Mozarta, Ecce Homo – L. Laprusa, Stworzenie świata – J. Haydna, Angelus – W. Kilara, Oratorium O Miłosiedziu Bożym – Z. Małkowicza, Nieszpory Ludźmierskie – J. Kantego Pawluśkiewicza, Missa pro pace – W. Kilara.

Utwory te śpiewała wraz z orkiestrami symfonicznymi z dyrygentami Markiem Pijarowskim, Jackiem Kasprzykiem, Mario Lamberto, Mieczysławem Gawrońskim, Alanem Urbankiem i Mirosławą Jura – Żegleń.

Od 2008 r. pełni funkcję Kierownika Sekretariatu Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Z dniem 26.09.2012 r. dekretem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego została powołana na członka Komisji ds. Muzyki Kościelnej i Śpiewu Archidiecezji Wrocławskiej.