Ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Ewy Kofin, a następnie Akademię Muzyczną w klasie organów prof. Romualda Sroczyńskiego.

Od 1987 roku prowadzi klasę fortepianu w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Od 2001 w Metropolitalnym Studium Organistowskim we Wrocławiu uczy przedmiotu głównego fortepian/organy. W MSO prowadzi wykłady w klasie fortepianu oraz organów.