Absolwent PWSM we Wrocławiu: Wydz. I Kompozycji, Teorii, Dyrygentury s. Teorii, Wydz. III Wokalny s. Śpiew solowy oraz absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Filozofii – Hist. s. Etnografii.

Długoletni nauczyciel PSM II st. we Wrocławiu. Długoletni członek chórów: „Cantores Minores Wratislavienses”, Chóru Opery Wrocławskiej, Chóru Uniw. „Gaudium”, „Basilica Cantans”, „Marianum”, Chóru Prawosł. Cerkwi św. św. Cyryla i Metodego.

Udział w licznych koncertach i nagraniach krajowych i zagranicznych. Udział w festiwalach muzycznych oraz wielkich przedstawieniach operowych („Nabucco”, „Aida”, „Carmen”, „Gioconda”, „Skrzypek na dachu”, „Straszny dwór”). Odzn. „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.