Urodzony w 1971 roku we Wrocławiu. Szkołę średnią ukończył w 1990 roku w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Egzamin magisterski złożył w 1997 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy: Metanoia według Źródeł Franciszkańskch.

W tym samym roku przyjął święcenia prezbiteratu. Przez rok pracował w Archidiecezji Przemyskiej. W latach 1998-2001 odbył studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Po uzyskaniu stopnia licencjata przebywał na rocznym stypendium we Florencji i Rzymie. Po powrocie otworzył przewód doktorski na katedrze Hermeneutyki Liturgicznej UKSW w Warszawie pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Adama Duraka.

Tytuł doktora teologii otrzymał w 2005 roku na podstawie pracy: Treści teologiczne w wybranych formularzach mszalnych o męczennikach. W MSO wykładowca liturgiki oraz prawodawstwa muzyki kościelnej.