Dyrektor Studium – ks. dr hab. Zdzisław Madej

Po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu rozpoczął studia doktoranckie na macierzystej uczelni uwieńczone obroną pracy doktorskiej pt.: „Metafizyczne i teoriopoznawcze podstawy koncepcji prawdy w filozofii klasycznej i fenomenologii E. Huserla” napisanej na seminarium naukowym u ks. bp. prof. Ignacego Deca.

Decyzją Kard. Henryka Gulbinowicza skierowany na studia specjalistyczne na Akademii Muzycznej we Freiburgu, gdzie studiuje śpiew solowy w klasie prof. Reginaldo Pinheiro. Po powrocie do kraju kontynuuje studia we Wrocławiu na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w klasie śpiewu solowego Prof. Ewy Czermak.

Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczyna studia podyplomowe jako stypendysta KAAD na Akademii Muzycznej w Hannoverze, w klasie śpiewu solowego prof. Markusa Schaefera. W roku 2013 uzyskuje tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od roku 2013 prowadzi  klasę śpiewu solowego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie Kierownik Katedry Wokalistyki w  Akademii Muzycznej  w Krakowie. Specjalizuje się w dziedzie śpiewu liturgicznego, bierze udział w sympozjach i konferencjach wygłaszając referaty i prelekcje. Współzałożyciel i członek kwintetu księży wokalistów „Servi Domini Cantores” występującego w Polsce i za granicą.

Prowadził zajęcia z praktyki śpiewu liturgicznego w Seminarium Duchownym we Wrocławiu oraz wykłada muzykę kościelną w Wyższym Seminarium Księży Salwatorianów w Bagnie. W pracy badawczo-muzykologicznej zajmuje się szczególnie problemem prozodii tekstu liturgicznego oraz jej wpływem na kształtowanie się formy dzieła muzycznego. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z aktywną działalnością koncertową, w ramach której wykonuje muzykę oratoryjno-kantatową i kameralną między innymi w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Austrii a także w USA – m.in. na Wielkiej Gali Operowej w San Francisco. Koncertuje z tak wybitnymi organistami jak prof. Andrzej Chorosiński – Warszawa i prof. Julian Gembalski – Katowice.

Bierze udział w licznych koncertach i festiwalach muzyki oratoryjno-kantatowej. Jako artysta śpiewak występuje w wielu projektach koncertowych, wykonując muzykę oratoryjno-kantatową takich kompozytorów jak: Jan Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Wolfgang Amadeusz Mozart, Anton Bruckner, Antonin Dvorak.

Występował jak solista z Orkiestrą Koncerthausu we Freiburgu w dwukrotnym wykonaniu Stabat Mater A. Dvoraka w Strasburgu w Katedrze 2002 i 2003. Wykonywał partie solowe w takich oratoriach jak J. Haydn Stworzenie świata, 2001 Colmar- Francja, 2004- Wrocław z okazji nadania doktoratu Honoris Causa Ks. Kard. Henrykowi Gulbinowiczowi na Politechnice Wrocławskiej, A. Bruckner Te Deum 2001 Wrocław Katedra Wrocławska, 2003 Lyon Francja, G. Puccini Messa di gloria 2003 Szczecin, 2006 Francja – Lyon, Strasburg. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną, współpracując z kilkoma orkiestrami, między innymi z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej, Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej oraz Orkiestrą Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wielokrotnie zapraszany do udziału w międzynarodowym Turnieju Tenorów odbywającym się w operze na zamku w Szczecinie.

Brał udział w Festiwalu Moniuszkowskim, współpracując z dyr. Pietrasem. Na scenie operowej kreował dwie role sceniczne Sandora Barynkaya w Baronie Cygańskim J. Straussa, Wrocław 2007 oraz Nemorina w Napoju Miłosnym G. Donizettiego, Wrocław 2008. W lipcu i sierpniu 2010 koncertował na Międzynarodowym Festiwalu Non Sola Scripta m.in. z prof. Gembalskim, a także koncert Improwizacje wokalne 6 Pieśni o Mojżeszu wspólnie ze światowej sławy muzykiem organowym Joachimem Geiserem – organistą tytularnym Katedry w Lozannie w Szwajcarii.

W MSO wykłada emisję głosu, praktykę śpiewu liturgicznego, śpiew solowy oraz chorał gregoriański prowadził także Chór Metropolitalnego Studium Organistowskiego.