Metropolitalne Studium Organistowskie działa przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, kształcąc muzyków kościelnych na potrzeby liturgii w parafiach.

Historia MSO

1952
1952

1952 ROK

Założycielem i pierwszym dyrektorem Studium Organistowskiego był Ks. mgr Leon Pęcherek (1909-1969), dyrygent i muzykolog. Przybył on do Wrocławia z diecezji przemyskiej w 1946r. i za zgodą Ks. Infułata Kazimierza Lagosza – ówczesnego Ordynariusza, zorganizował on w 1952 r. dwuletni..Read More
1956
1956

1956 ROK

Okres dwóch lat okazał się jednak zbyt krótki, by należycie przygotować osoby te do pracy muzyka kościelnego i już po sześciu latach istnienia Studium, w 1958 r., poszerzono istniejący kurs o jeden rok.
1960
1960

1960 ROK

Początkowo kurs organistowski odbywał się w domu parafialnym przy ul. Św. Idziego. W 1960 r. Ks. Leon Pęcherek, za zgodą Ks. Kardynała Bolesława Kominka przeniósł siedzibę Studium do budynku przy ul. Katedralnej 4, w którym mieści się ono do dnia..Read More
1961
1961

1961 ROK

Z czasem pojawiła się potrzeba kształcenia kandydatów, chcących poświęcić się pracy organisty, nie mających jednak żadnego przygotowania muzycznego, zaczynających naukę gry na instrumencie od podstaw. Dlatego w 1961 r. ks. Leon Pęcherek przekształcił dotychczasowy trzyletni kurs, w czteroletnie Studium Organistowskie.
1965
1965

1965 ROK

Następuje zmiana na pięcioletni tryb kształcenia i taki cykl zachowany jest zasadniczo do dnia dzisiejszego.
1969
1969

1969 ROK

Dyrektorem Studium zostaje mgr Władysław Sobula.
1999
1999

Rok szkolny 1999/2000

Zjazd Absolwentów dla uczczenia 30 rocznicy śmierci założyciela Studium Ks. prof. Leona Pęcherka i 25 rocznicy śmierci pierwszego Opiekuna Studium Ks. Bp. dr Andrzeja Wronki.
2001
2001

Rok szkolny 2001/2002

Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia WSO zorganizowane pod patronatem J.E. Ks. Kardynała dr Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego. Dla uczczenia założyciela Studium, Ks. dyrektora Leona Pęcherka, została ufundowana tablica pamiątkowa, wmurowana w Kościele św. Piotra i Pawła we Wrocławiu przy ul. Katedralnej..Read More
2009
2009

Rok szkolny 2009/2010

Dyrektorem Studium zostaje ks. dr hab. Zdzisław Madej.

Słuchacze

Początkowo wśród słuchaczy znajdowały się przede wszystkim siostry zakonne i alumni Wyższych Seminariów Duchownych. Obecnie zdecydowaną większość stanowią ludzie świeccy. Zmienił się również wiek i wykształcenie słuchaczy. Dawniej zgłaszały się przede wszystkim osoby dorosłe, pracujące zawodowo. Z biegiem lat zaczęło uczęszczać coraz więcej młodzieży gimnazjalnej i licealnej tak, że obecnie stanowi ona większość. Od początku istnienia Studium, czyli od 1952r. dyplom otrzymało około 1700 osób. Znaczna część z nich do dziś służy kościołowi zdobytą tutaj wiedzą muzyczno-liturgiczną, pogłębianą przez kolejne lata praktyki. Niejednokrotnie najzdolniejsi absolwenci, po ukończeniu Studium Organistowskiego kontynuują naukę muzyki na Akademii Muzycznej, a także na wydziale muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykładowcy

Pierwszą kadrę dydaktyczną Metropolitalnego Studium Organistowskiego tworzyli w większości nieżyjący już profesorowie. Założyciel Studium Ks. dyrektor Leon Pęcherek zginął tragicznie w 1969r. w wypadku samochodowym, wracając z rekolekcji dla organistów. Razem z nim pracowali: prof. Maria Platówna, prof. Maria Tomaszewska, Ks. mgr Franciszek Wołczański, prof. Feliks Rączkowski, Władysław Kasperkowicz, pan Wajbrener oraz prof. Romuald Sroczyński. W początkowych latach istnienia Studium do grona wykładowców należeli także: Ks. Kanclerz dr Leon Czaja, Ks. mgr Norbert Jonek, mgr Janina Pasławska-Czechowska, a także pracujący były dyrektor- mgr Władysław Sobula oraz mgr Eugeniusz Stępniak. Od roku 2009/2010 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Studium. Wieloletniego dyrektora mgr Władysława Sobulę zastąpił ks. dr hab. Zdzisław Madej. Do kadry akademickiej dołączyli również profesorowie: Bogusław Raba, Monika Krahforst i Tadeusz Zathey. W 2012 roku wice dyrektorem Studium został mgr Łukasz Romanek.