Godziny urzędowania sekretariatu MSO

Sekretarka
mgr Krystyna Rejowska

Poniedziałek 11:00 do 14:00
Środa 11:00 do 14:00
Piątek 11:00 do 14:00

Dyrektor Studium
Ks. dr hab. Zdzisław Madej

Środa 10:00 do 15:00
Piątek 10:00 do 15:00

 Numer Rachunku Bankowego Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu

88 1600 1156 1848 4594 2000 0003

Archidiecezja Wrocławska.

ul.Katedralna 13/15

50-328 Wrocław

Wpłat z tytułu kształcenia w Studium Organistowskim w wysokości 1300 zł  za semestr należy dokonywać w dwóch ratach: I termin do 5.03.2018 oraz II termin do dnia 5.04.2018  na konto Archidiecezji Wrocławskiej  z dopiskiem „cele kultu religijnego-kształcenie organistów”