Kontakt:
Sekretariat Metropolitalnego Studium Organistowskiego
ul. Katedralna 4, pok.19
50-328 Wrocław;
tel.: 071/327 11 92; albo 071/327 11 08
e-mail: studium.organistowskie@archidiecezja.wroc.pl