METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

 

Metropolitalne Studium Organistowskie Archidiecjezji Wrocławskiej

 

Sekretariat (ul. Katedralna 4, pokój 19, 50-328 Wrocław, tel. 71 327 11 08)

e-mail: studium.organistowskie@archidiecezja.wroc.pl 

mgr Krystyna Rejowska

 

 

Dyrektor Metropolitalnego Studium Organistowskiego

ks. dr hab. Zdzisław Madej

 

V-ce dyrektor Metropolitalnego Studium Organistowskiego

mgr Łukasz Romanek

 

Kontakt z administratorem strony: kostekkossak@gmail.com

 

Dane fundacji Fundacja im. ks. Pęcherka Regon: 021283361 NIP: 8982177571

adres: ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław

nr konta: 09 2490 0005 0000 9510 7358 mail: katedralna4@gmail.com

 

 


 

>> Formularz kontaktowy <<