METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

Metropolitalne Studium Organistowskie działa przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, kształcąc muzyków kościelnych na potrzeby liturgii w parafiach.

 

1952 rok

Założycielem i pierwszym dyrektorem Studium Organistowskiego był Ks. mgr Leon Pęcherek (1909-1969), dyrygent i muzykolog. Przybył on do Wrocławia z diecezji przemyskiej w 1946r. i za zgodą Ks. Infułata Kazimierza Lagosza – ówczesnego Ordynariusza, zorganizował on w 1952 r. dwuletni kurs dokształcający dla organistów-amatorów, grających już w kościołach, uzdolnionych muzycznie, ale niemających żadnych kwalifikacji zawodowych.

 

1956 rok

Okres dwóch lat okazał się jednak zbyt krótki, by należycie przygotować osoby te do pracy muzyka kościelnego i już po sześciu latach istnienia Studium, w 1958 r., poszerzono istniejący kurs o jeden rok.

 

1960 rok

Początkowo kurs organistowski odbywał się w domu parafialnym przy ul. Św. Idziego. W 1960 r. Ks. Leon Pęcherek, za zgodą Ks. Kardynała Bolesława Kominka przeniósł siedzibę Studium do budynku przy ul. Katedralnej 4, w którym mieści się ono do dnia dzisiejszego.

 

1961 rok

Z czasem pojawiła się potrzeba kształcenia kandydatów, chcących poświęcić się pracy organisty, nie mających jednak żadnego przygotowania muzycznego, zaczynających naukę gry na instrumencie od podstaw. Dlatego w 1961 r. ks. Leon Pęcherek przekształcił dotychczasowy trzyletni kurs, w czteroletnie Studium Organistowskie.

 

1965 rok

Następuje zmiana na pięcioletni tryb kształcenia i taki cykl zachowany jest zasadniczo do dnia dzisiejszego.

 

1969 rok

Dyrektorem Studium zostaje mgr Władysław Sobula.

 

Rok szkolny 1999/2000

Zjazd Absolwentów dla uczczenia 30 rocznicy śmierci założyciela Studium Ks. prof. Leona Pęcherka i 25 rocznicy śmierci pierwszego Opiekuna Studium Ks. Bp. dr Andrzeja Wronki.

 

Rok szkolny 2001/2002

Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia WSO zorganizowane pod patronatem J.E. Ks. Kardynała dr Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego. Dla uczczenia założyciela Studium, Ks. dyrektora Leona Pęcherka, została ufundowana tablica pamiątkowa, wmurowana w Kościele św. Piotra i Pawła we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 4. Tablicę poświęcił Ks. Biskup Senior Józef Pazdur - ówczesny Opiekun Studium.

 

Rok szkolny 2009/2010

Dyrektorem Studium zostaje ks. dr hab. Zdzisław Madej.

Słuchacze:


Początkowo wśród słuchaczy znajdowały się przede wszystkim siostry zakonne i alumni Wyższych Seminariów Duchownych. Obecnie zdecydowaną większość stanowią ludzie świeccy. Zmienił się również wiek i wykształcenie słuchaczy. Dawniej zgłaszały się przede wszystkim osoby dorosłe, pracujące zawodowo. Z biegiem lat zaczęło uczęszczać coraz więcej młodzieży gimnazjalnej i licealnej tak, że obecnie stanowi ona większość. Od początku istnienia Studium, czyli od 1952r. dyplom otrzymało około 1700 osób. Znaczna część z nich do dziś służy kościołowi zdobytą tutaj wiedzą muzyczno-liturgiczną, pogłębianą przez kolejne lata praktyki. Niejednokrotnie najzdolniejsi absolwenci, po ukończeniu Studium Organistowskiego kontynuują naukę muzyki na Akademii Muzycznej, a także na wydziale muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykładowcy:


Pierwszą kadrę dydaktyczną Metropolitalnego Studium Organistowskiego tworzyli w większości nieżyjący już profesorowie. Założyciel Studium Ks. dyrektor Leon Pęcherek zginął tragicznie w 1969r. w wypadku samochodowym, wracając z rekolekcji dla organistów. Razem z nim pracowali: prof. Maria Platówna, prof. Maria Tomaszewska, Ks. mgr Franciszek Wołczański, prof. Feliks Rączkowski, Władysław Kasperkowicz, pan Wajbrener oraz prof. Romuald Sroczyński. W początkowych latach istnienia Studium do grona wykładowców należeli także: Ks. Kanclerz dr Leon Czaja, Ks. mgr Norbert Jonek, mgr Janina Pasławska-Czechowska, a także pracujący  były dyrektor- mgr Władysław Sobula oraz mgr Eugeniusz Stępniak. Od roku 2009/2010 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Studium. Wieloletniego dyrektora mgr Władysława Sobulę zastąpił ks. dr hab. Zdzisław Madej. Do kadry akademickiej dołączyli również profesorowie: Bogusław Raba, Monika Krahforst i Tadeusz Zathey. W 2012 roku wice dyrektorem Studium został mgr Łukasz Romanek.