METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

METROPOLITALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

·  CYKL A - organista - muzyk kościelny - studium podstawowe 5-cioletnie. Ma ono na celu przygotowanie w zakresie gry na organach (również akompaniament liturgiczny) oraz prowadzenie zespołów muzycznych jak również kształcenie w wymiarze ogólno muzycznym.

·  CYKL B - organista instrumentalista - studium podyplomowe 2-letnie. Formacja ta obejmuje przygotowanie dwóch cykli koncertowych w roku szkolnym w klasie Łukasza Romanka albo Moniki Krahforst.

·  CYKL C kantor - dyrygent - studium podyplomowe 3-letnie. Studium to przeznaczone jest dla absolwentów CYKLU A albo też posiadających inne wykształcenie muzyczne. Jest ono przeznaczone dla przyszłych animatorów życia muzycznego w parafii lub dyrygentów chóru.

·  CYKL D - klasa śpiewu solowego - studium podstawowe 5-cioletnie. Kształcenie w ramach klasy śpiewu solowego to pięcioletnie studium z zakresu wykonawstwa muzyki oratoryjno-kantatowej, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa oratorium niemieckiego. O przyjęcie do klasy mogą ubiegać się kandydaci dysponującymi wszystkimi rodzajami głosów (sopran, alt, tenor, baryton, bas).