Dariusz Bąkowski – Kois

Dariusz Bąkowski-Kois – ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997) oraz Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Józefa Serafina. Specjalizację w zakresie wykonawstwa francuskiej neoromantycznej symfoniki organowej odbył w ramach studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Studia podyplomowe kontynuował w Konserwatorium Wiedeńskim w klasie organów Thomasa Schmögnera. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną w kraju i za granicą, m. in. we Francji, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Włoszech, Chinach, Meksyku. W latach 2001-2007 ściśle współpracował z zespołem Capella Cracoviensis.

Od 1999 jest pracownikiem Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2006 uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu instrumentalistyki (praca habilitacyjna poświęcona zagadnieniom wykonawstwa iberyjskiej muzyki organowej XVII stulecia), zaś w 2013 otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. W kadencji władz Uczelni 2012-2016 pełnił funkcję Prorektora ds. dydaktyki i rozwoju kadry Akademii Muzycznej w Krakowie, od 2016 jest Kierownikiem Katedry Organów swej macierzystej Uczelni.