Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Sale nr 16, 17, 18 do ćwiczenia na instrumencie dostępne są tylko i wyłącznie dla słuchaczy Studium. Można z nich korzystać w czasie poza lekcjami instrumentu. Jeżeli sale są zamknięte należy pobrać klucz z portierni, wpisać swoje imię i nazwisko. Ćwiczyć można do godziny 19.55. Ostatnia osoba korzystająca z sali jest zobowiązana do zamknięcia okien, pozostawienia porządku, pogaszenia świateł, wyłączenia organów z prądu, zamknięcia drzwi sali i odniesienia klucza na portiernię.

Istnieje możliwość korzystania z sali nr 13, pod warunkiem, że nie jest ona zarezerwowana dla innych użytkowników budynku. Informacji udziela portier. Również w tym przypadku należy wpisać się na portierni i pobrać klucz, a po ćwiczeniu odnieść go z powrotem na portiernię.

Organy w kościele pw św. Marcina są dostępne dla słuchaczy tylko w obecności pedagoga prowadzącego. W wyjątkowych sytuacjach słuchacz może sam ćwiczyć w kościele. Dotyczy to przede wszystkim słuchaczy roku dyplomowego. Wcześniej pedagog musi złożyć pisemne oświadczenie
na portierni, w którym podaje imię i nazwisko słuchacza, datę i godzinę ćwiczeń i przyjmuje na siebie odpowiedzialność zarówno za instrument, jak i wnętrze kościoła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *